Naša činnosť

U-PS Lazany v spolupráci s poľovným združením vykonalo v jarných mesiacoch odstraňovanie lieštin pred plánovanou…

U-PS Lazany v spolupráci s poľovným združením vykonalo v jarných mesiacoch odstraňovanie lieštin pred plánovanou…

U-PS Lazany v spolupráci s poľovným združením vykonalo v jarných mesiacoch odstraňovanie lieštin pred plánovanou…

brigada

U-PS Lazany v spolupráci s poľovným združením vykonalo v jarných mesiacoch odstraňovanie lieštin pred plánovanou…

Oplocovanie

Dnes už bez ochrany porastov oplotením nie sme schopní dopestovať dreviny. Zver najradšej v zime…

Pred blížiacim sa obdobím zvýšeného požiarneho nebezpečenstva sme osadili informačné tabule -zákaz kladenia ohňov v…

Zasadnutie  podielnikov je spojené aj s prípravou sály a občerstvenia. Rokovania sa zúčastnil aj OLH Ing….

Dňa 19.1.2019 sa konala už tradičná a každoročne organizovaná Urbársko-poľovnícka zábava. Už teraz sa tešíme…

Počas jarnej výsadby sme vysadili 7 000 ks sadeníc. Priestor výsadby zabezpečujeme ohradou z pletiva.  Pri výsadbe…

Dňa 30.12.2018 sa vo farskom kostole v Lazanoch uskutočnil Vianočný koncert dychovej hudby Stráňanka. Koncert…

V roku 2018 sa nám podarilo upraviť cestu cez háj, ktorá tvorí hlavnú spojnicu od…

Spoločná brigáda výboru s členmi poľovného združenia pri vyžínaní stromčekov.

Po zimnom období a obschnutí pôdy v lese sme sa pustili do jarných prác.

Zábery zaujímavých stromov v našom lese.

Príprava gulášu na zhromaždenie podielnikov.

Dňa 23.8. 2014 sa uskutočnil autobusový zájazd na Agrokomplex do Nitry. Účastníci zájazdu, či už tí…

Počas jarných mesiacov roku 2014 vykonávalo poľovné združenie odstraňovanie nežiaducich drevín z porastov nachádzajúcich sa…

Dňa 22.2.2014 sa uskutočnilo zhromaždenie podielnikov, ktoré schválilo novú Zmluvu o založení spoločenstva a nové…

6.1.2012 sa pod hlavičkou spoločenstva a poľovného združenie uskutočnila tanečná Zábava. Spokojnosť účastníkov s podujatím bola…

Na jeseň roka 2011 bola vybudovaná vstupná rampa na bývalé smetisko. Rampa má pomôcť zabrániť vytváraniu…

Fotovoltaicka elektráreň vybudovaná na pozemkoch v správe spoločenstva. Príjem z prenájmu pôdy pod elektráreň stabilizuje…

Dňa 8.7.2009 ohlásil pán Vladimír Oboňa predsedovi urbáru, požiar, ktorý sám lokalizoval. Členovia výboru pri zabezpečovaní ohniska…

Urbár- pozemkové spoločenstvo zorganizoval brigády na lesných porastoch v dňoch 16.4, 25.4, 2.5, 9.5, 16.5.2009.. Na…

17.4.2009 výbor uskutočnil čiastočnú opravu polovice mosta cez „Veľký jarok“. Z ústia mosta bol vytiahnutý…