Kontakt

SÍDLO SPOLOČENSTVA:
Urbár-pozemkové spoločenstvo Lazany
Stará cesta 60/86, 972 11 Lazany


ADRESA NA DORUČOVANIE POŠTY:
Urbár-pozemkové spoločenstvo Lazany
Družstevná ulica 390/48
972 11 Lazany

EMAIL: upslazany@gmail.com


IČO:
30233542
DIČ: 2021160724
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK73 0900 0000 0000 6651 3626

 

ÚRADNÉ HODINY:
párny týždeň vo štvrtok od 18:00 do 19:00
v kancelárií U-PS Lazany,
ktorá sa nachádza v Kultúrnom dome vchod č.4 (zadný vchod pre zamestnancov)