Kontakt

ADRESA NA DORUČOVANIE POŠTY:
Urbár-pozemkové spoločenstvo Lazany
Družstevná ulica 390/48
972 11 Lazany

 

IČO:30233542
DIČ:2021160724
Banka:Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:SK73 0900 0000 0000 6651 3626

 

ÚRADNÉ HODINY:
každý párny týždeň vo štvrtok od 18.00 do 19.00
v kancelárií U-PS Lazany,
ktorá sa nachádza v Kultúrnom dome vchod č.4 (zadný vchod)