Fotovoltaická elektráreň

Fotovoltaicka elektráreň vybudovaná na pozemkoch v správe spoločenstva.
Príjem z prenájmu pôdy pod elektráreň stabilizuje rozpočet spoločenstva.