30.12.2018 – Vianočný koncert

Dňa 30.12.2018 sa vo farskom kostole v Lazanoch uskutočnil Vianočný koncert dychovej hudby Stráňanka. Koncert sa uskutočnil po záštitou Urbáru-pozemkového spoločenstva Lazany. Predseda spoločenstva ďakuje všetkým sponzorom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na spoluorganizovaní uvedeného podujatia. Ďakuje aj dychovej hudbe Stráňanka za skvelý umelecký zážitok a príjemné obohatenie vianočného obdobia.