17.4.2009 – Oprava mosta

17.4.2009 výbor uskutočnil čiastočnú opravu polovice mosta cez „Veľký jarok“.
Z ústia mosta bol vytiahnutý naplavený koreň, ktorý ho upchával. Voda, ktorá nemohla pretekať spôsobila jeho podmytie. Z podložia uvedenej časti mosta boli odstránené zhnité kmene a vložené miesto nich betónové stĺpy, čím sa dosiahlo spevnenie dolného okraja mosta. Na vrch mosta boli položené cestné panely.