Brigády

Urbár- pozemkové spoločenstvo zorganizoval brigády na lesných porastoch v dňoch 16.4, 25.4, 2.5, 9.5, 16.5.2009.. Na uvedených brigádach členovia odpracovali cez 300 brigádnických hodín.

Brigády na mladých porastoch budú pokračovať v jesenných mesiacoch.
Brigády na porastoch vykonali aj členovia poľovného združenia, ktorí tiež odpracovali cez 300 hodín.