Rozpočty

Hospodárenie spoločenstva za rok 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021

Hospodárenie spoločenstva za rok 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021

Hospodárenie spoločenstva za rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020

Hospodárenie spoločenstva za rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020

Hospodárenie spoločenstva za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019

Hospodárenie spoločenstva za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019

Hospodárenie spoločenstva za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018

Hospodárenie spoločenstva za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018