Dividendy - výška a termín

Vyplácanie dividend za rok 2023

Výška schválenej dividendy za pasienky: 0,0045 €/m2.
Výška schválenej dividendy za les: 0,0045 €/m2.

Dátum schválenia: 14.4.2024
Začiatok vyplácania dividendy: 11.5.2024
Ukončenie vyplácania dividendy: 13.4.2028

Vyplácanie dividend za rok 2022

Výška schválenej dividendy za pasienky: 0,005 €/m2.
Výška schválenej dividendy za les: 0,004 €/m2.

Dátum schválenia: 26.3.2023
Začiatok vyplácania dividendy: 22.4.2023
Ukončenie vyplácania dividendy: 25.3.2027

Vyplácanie dividend za rok 2021

Výška schválenej dividendy za pasienky: 0,004 €/m2.
Výška schválenej dividendy za les: 0,004 €/m2.

Dátum schválenia: 28.5.2022
Začiatok vyplácania dividendy: 25.6.2022
Ukončenie vyplácania dividendy: 27.5.2026

Vyplácanie dividend za rok 2020

Výška schválenej dividendy za pasienky: 0,004 €/m2.
Výška schválenej dividendy za les: dividendy neboli schválené.

V dôsledku corona vírusu sa ťažba na pni nevykonávala – ťažba bola nerentabilná.

Dátum schválenia: 28.8.2021
Začiatok vyplácania dividendy: 2.10.2021
Ukončenie vyplácania dividendy: 27.8.2025

Vyplácanie dividend za rok 2019

Výška schválenej dividendy za pasienky: 0,004 €/m2.
Výška schválenej dividendy za les: dividendy neboli schválené.

V dôsledku corona vírusu sa ťažba na pni nevykonávala – ťažba bola nerentabilná.

Dátum schválenia: 28.8.2021
Začiatok vyplácania dividendy: 2.10.2021
Ukončenie vyplácania dividendy: 27.8.2025

Vyplácanie dividend za rok 2018

Výška schválenej dividendy za pasienky je 0,003 €/m2.
Výška schválenej dividendy za les je 0,003 €/m2.

Dátum schválenia: 23.3.2019
Začiatok vyplácania dividendy: 27.4.2019
Ukončenie vyplácania dividendy: 22.3.2023

Vyplácanie dividend za rok 2017

Výška schválenej dividendy za pasienky je 0,003 €/m2.
Výška schválenej dividendy za les je 0,003 €/m2.

Dátum schválenia: 24.3.2018
Začiatok vyplácania dividendy: 28.4.2018
Ukončenie vyplácania dividendy: 23.3.2022

Vyplácanie dividend za rok 2016

Výška schválenej dividendy za pasienky je 0,003 €/m2.
Výška schválenej dividendy za les je 0,003 €/m2.

Dátum schválenia: 18.3.2017
Začiatok vyplácania dividendy: 29.4.2017
Ukončenie vyplácania dividendy: 17.3.2021

Vyplácanie dividend za rok 2015

Výška schválenej dividendy za pasienky je 0,003 €/m2.
Výška schválenej dividendy za les je 0,003 €/m2.

Dátum schválenia: 19.3.2016
Začiatok vyplácania dividendy: 7.5.2015
Ukončenie vyplácania dividendy: 18.3.2020

Vyplácanie dividend za rok 2014

Výška schválenej dividendy za pasienky je 0,00279€/m2.
Dividendy za les sa nevyplácajú.
Dátum schválenia: 21.3.2015
Začiatok vyplácania dividendy: 8.5.2015
Ukončenie vyplácania dividendy: 20.3.2019

Z dôvodu nízkych cien za drevo a vysokého daňového zaťaženia sa v roku 2014 ťažba dreva vykonala len v nevyhnutnom rozsahu na pokrytie prevádzkových nákladov.

Vyplácanie dividend za rok 2013

Výška schválenej dividendy za pasienky je 0,0028€/m2.
Dividendy za les sa nevyplácajú.
Dátum schválenia: 22.2.2014
Začiatok vyplácania dividendy: 31.5.2014
Ukončenie vyplácania dividendy: 21.2.2018

Z dôvodu nízkych cien za drevo a vysokého daňového zaťaženia sa v roku 2013 ťažba dreva vykonala len v nevyhnutnom rozsahu na pokrytie prevádzkových nákladov.

Vyplácanie dividend za rok 2012

 

  • suma výplaty dividendy za podiely podielnika na pasienkoch vo výške 0,035 € za 1 podiel vo vlastníctve podielnika ( 1/113280-tina),
  • suma výplaty dividendy za podiely podielnika na urbárskom lese vo výške 0,035 € za 1 podiel vo vlastníctve podielnika ( 1/113280-tina).

Dátum schválenia: 16.3.2013
Začiatok vyplácania dividendy: 1.6.2013
Ukončenie vyplácania dividendy: 31.12.2016

 

Vyplácanie dividend za rok 2011

 

  • suma výplaty dividendy za podiely podielnika na pasienkoch vo výške 0,035 € za 1 podiel vo vlastníctve podielnika ( 1/113280-tina),
  • suma výplaty dividendy za podiely podielnika na urbárskom lese vo výške 0,035 € za 1 podiel vo vlastníctve podielnika ( 1/113280-tina).

Dátum schválenia: 24.3.2012
Začiatok vyplácania dividendy: 1.6.2012
Ukončenie vyplácania dividendy: 31.12.2015