marec 2019 – Zasadnutie podielnikov

Zasadnutie  podielnikov je spojené aj s prípravou sály a občerstvenia. Rokovania sa zúčastnil aj OLH Ing. Jozef Gajdoš, ktorí oboznámil podielnikov so spôsobom hospodárenia v lese.