Úprava hlavnej cesty cez háj

V roku 2018 sa nám podarilo upraviť cestu cez háj, ktorá tvorí hlavnú spojnicu od vstupu hája po Malý jarok. Konkrétne vstup do hája, pred „Malým jarkom“ a medzi „Veľkým jarkom“ a „Malým jarkom“.