Poľovnícka brigáda 2014

Počas jarných mesiacov roku 2014 vykonávalo poľovné združenie odstraňovanie nežiaducich drevín z porastov nachádzajúcich sa v susedstve so záhradkárskou osadou Skálie.