Dividendy – zdaňovanie

Ak podiel na zisku vyplatí členovi pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou, tento podiel sa nepovažuje za dividendu na účely platenia zdravotného poistenia. Pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou nie je typickou obchodnou spoločnosťou, ale je vytvorené podľa zákona č. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách a nie podľa Obchodného zákonníka. Teda tento príjem nemusí člen oznámiť do zdravotnej poisťovne a odvody z tohto príjmu platiť nebude.

Urbár- pozemkové spoločenstvo Lazany je spoločenstvo s právnou subjektivitou.

Jeho členovia neoznamujú a neplatia odvody do zdravotnej poisťovne z príjmu dividend získaných od spoločenstva.