Budovanie rampy na smetisko

Na jeseň roka 2011 bola vybudovaná vstupná rampa na bývalé smetisko. Rampa má pomôcť zabrániť vytváraniu nepovoleného ukladania odpadu a tým chrániť spoločný majetok.