máj 2019 – Osadzovanie informačných tabúľ

Pred blížiacim sa obdobím zvýšeného požiarneho nebezpečenstva sme osadili informačné tabule -zákaz kladenia ohňov v ochranom pásme lesa .