19.10.2019 – Oplocovanie

Dnes už bez ochrany porastov oplotením nie sme schopní dopestovať dreviny. Zver najradšej v zime požiera mladé púčiky stromov.