Orgány spoločenstva

Výbor U-PS

Ing. Vojtech Šovčík
predseda
+421 915 784 793
Jozefína Paulíčková
účtovníčka - pokladníčka
+421 949 428 081
Rastislav Šovčík
hospodár
Milan Oboňa
člen výboru zodpovedný za ochranu lesa
Ján Rybár
člen výboru zodpovedný za pestovateľskú činnosť

Dozorná rada UP-S

Ing. Žofia Bundzelová
predsedkyňa DR
Milan Dubec
člen DR
JUDr.Ing. Michal Mladý
člen DR

Bývalí členovia výboru

Alfonz Oboňa

*11.12.1947 – +13.7.2016

František Vážan

*10.10.1946 – +2.2.2018