Cena palivového dreva

Cena palivového dreva a nárok na množstvo jeho zakúpenia podielnikom spoločenstva od 1.1.2024

A. SAMOVÝROBOU

 

 1. palivové drevo nárokové (nárok podľa počtu podielov) – 12€ / prm
 2. palivové drevo zľavnené pre podielnikov – 24€ / prm
 3. palivové drevo – 36€ / prm
 4. úžitkové kalamitné (nárok podľa počtu podielov) – 40€ / m3
 5. prerezávka listnatá nad ø 8 cm na tenšom konci – 7€ / prm
 6. palivové do ø 8 cm na hrubšom konci, značne zhnité, prerezávka ihličnatá – 5€ / prm
 • podľa bodu:
  a. koeficient je 0,0004 prm/m2 (4 prm / ha) vlastneného podielu lesa
  b. množstvo sa obmedzuje na 5 prm / podielnik
  c. množstvo sa obmedzuje na 10 prm / žiadateľ
  d. koeficient je 0,0004 prm/m2 (4 prm / ha) vlastneného podielu lesa
  e. počíta sa do množstva zľavneného nárokového dreva
  f. nepočíta sa do množstva zľavneného nárokového dreva

B. ZO SKLÁDKY

Cena je tvorená z dvoch častí : cena za drevo + cena za prácu

 • cena za drevo podľa bodu A je príjmom spoločenstva
 • cena za prácu a dovoz je príjmom pre dohodnutého dodávateľa

prm = priestorový meter