Drevo pre členov

Cena palivového dreva a nárok na množstvo jeho zakúpenia podielnikom spoločenstva od 1.1.2021

1. Cena dreva pre podielnikov

A. samovýrobou

 1. zľavnené palivové drevo na podiely – nárokové – 8€ / prm
 2. nezľavnené palivové drevo pre podielnikov – 16€ / prm
 3. úžitkové drevo (kalamitné drevo – sucháre) – 26€ / m3
 4. palivové drevo do max. hrúbky ø 8 cm na hrubšom konci, korene a značne zhnité drevo – 3€ / prm
 5. prerezávka ihličnatá nad ø 8 cm na hrubšom konci – 4€ / prm
 6. prerezávka listnatá nad ø 8 cm na hrubšom konci – 5€ / prm

B. nachystaného
Cena je tvorená z dvoch častí : cena za drevo + cena za prácu

 • cena za drevo podľa bodu A je príjmom spoločenstva
 • cena za prácu a dovoz je príjmom pre dohodnutého dodávateľa

2.Nárok na zakúpenie množstva dreva

 • zľavnené palivové drevo podľa bodu 1.a) je 0,0004 prm/m2 podielov (4prm/ha)
  • podľa bodov 1.b) 1.c) výbor pre rok 2021 neobmedzuje
 • podľa bodu 1.d) sa nezarátava do množstva odobratého zľavneného – nárokového dreva

3. cena palivového dreva pre nepodielnika – 24€ / prm

prm = priestorový meter


Schválené uznesením výboru č.4/4 zo dňa 21.2.2019 a zmena uznes. 1/4 zo dňa 14.1.2021.