Cena palivového dreva

Cena palivového dreva a nárok na množstvo jeho zakúpenia od 1.1.2022

A. SAMOVÝROBOU

 1. zľavnené palivové drevo na podiely – 10€ / prm
 2. nezľavnené palivové drevo pre podielnikov – 20€ / prm
 3. úžitkové kalamitné drevo pre podielnikov – 30€ / m3
 4. palivové drevo pre nepodielnikov – 30€ / prm
 5. prerezávka listnatá nad ø 8 cm na tenšom konci – 6€ / prm
 6. palivové do ø 8 cm na hrubšom konci, značne zhnité, prerezávka ihličnatá – 4€ / prm
  • podľa bodu:
   a/ koeficient je 0,0004 prm/m2 (4 prm/ha) vlastneného podielu lesa
   b/ množstvo sa neobmedzuje
   c/ koeficient je 0,0004 prm/m2 (4 prm/ha) vlastneného podielu lesa
   d/ množstvo sa neobmedzuje
   e/ počíta sa do množstva zľavneného nárokového dreva
   f/ nepočíta sa do množstva zľavneného nárokového dreva

B. ZO SKLÁDKY

Cena je tvorená z dvoch častí : cena za drevo + cena za prácu

 • cena za drevo podľa bodu A je príjmom spoločenstva
 • cena za prácu a dovoz je príjmom pre dohodnutého dodávateľa

prm = priestorový meter