Vyplácanie dividend za rok 2023

Výška schválenej dividendy za pasienky: 0,0045 €/m2.
Výška schválenej dividendy za les: 0,0045 €/m2.

Dátum schválenia: 14.4.2024
Začiatok vyplácania dividendy: 11.5.2024
Ukončenie vyplácania dividendy: 13.4.2028