Vyplácanie dividend za rok 2022

Výška schválenej dividendy za pasienky: 0,005 €/m2.
Výška schválenej dividendy za les: 0,004 €/m2.

Dátum schválenia: 26.3.2023
Začiatok vyplácania dividendy: 22.4.2023
Ukončenie vyplácania dividendy: 25.3.2027