Vyplácanie dividend za rok 2021

Výška schválenej dividendy za pasienky: 0,004 €/m2.
Výška schválenej dividendy za les: 0,004 €/m2.

Dátum schválenia: 28.5.2022
Začiatok vyplácania dividendy: 25.6.2022
Ukončenie vyplácania dividendy: 27.5.2026