Vyplácanie dividend za rok 2019

Výška schválenej dividendy za pasienky: 0,004 €/m2.
Výška schválenej dividendy za les: dividendy neboli schválené.

V dôsledku corona vírusu sa ťažba na pni nevykonávala – ťažba bola nerentabilná.

Dátum schválenia: 28.8.2021
Začiatok vyplácania dividendy: 2.10.2021
Ukončenie vyplácania dividendy: 27.8.2025