Výbor U-PS

Ing. Vojtech Šovčík
predseda
+421 915 784 793
Jozefína Paulíčková
účtovníčka - pokladníčka
+421 949 428 081
Rastislav Šovčík
hospodár
Milan Oboňa
člen výboru zodpovedný za ochranu lesa
Ján Rybár
člen výboru zodpovedný za pestovateľskú činnosť