Súhlas so spracovaním osobných údajov – výzva

Výbor U-PS Lazany žiada podielnikov, ktorí ešte nepredložili súhlas so spracovaním osobných údajov, aby využili priloženú prílohu a vyplnenú ju podľa osobných požiadaviek doručili na spracovanie.

Taktiež žiadame na uvedenom súhlase oznamovať aj zmeny adresy alebo iných osobných údajov. Na uvedenom tlačive sa žiada aj o zasielanie dividend na účet.  

 

Prílohu možno doručiť:

  • e-mailom: kontakt@urbar-lazany.sk,
  • poštou na adresu pre doručovanie pošty,
  • pri prezentácií na VZ,
  • na rokovanie výboru.

Súhlas so spracovaním osobných údajov