Vyplácanie dividend za rok 2018

Výška schválenej dividendy za pasienky je 0,003 €/m2.
Výška schválenej dividendy za les je 0,003 €/m2.

Dátum schválenia: 23.3.2019
Začiatok vyplácania dividendy: 27.4.2019
Ukončenie vyplácania dividendy: 22.3.2023