Vyplácanie dividend za rok 2017

Výška schválenej dividendy za pasienky je 0,003 €/m2.
Výška schválenej dividendy za les je 0,003 €/m2.

Dátum schválenia: 24.3.2018
Začiatok vyplácania dividendy: 28.4.2018
Ukončenie vyplácania dividendy: 23.3.2022