Vyplácanie dividend za rok 2015

Výška schválenej dividendy za pasienky je 0,003 €/m2.
Výška schválenej dividendy za les je 0,003 €/m2.

Dátum schválenia: 19.3.2016
Začiatok vyplácania dividendy: 7.5.2015
Ukončenie vyplácania dividendy: 18.3.2020