Vyplácanie dividend za rok 2014

Výška schválenej dividendy za pasienky je 0,00279€/m2.
Dividendy za les sa nevyplácajú.
Dátum schválenia: 21.3.2015
Začiatok vyplácania dividendy: 8.5.2015
Ukončenie vyplácania dividendy: 20.3.2019

Z dôvodu nízkych cien za drevo a vysokého daňového zaťaženia sa v roku 2014 ťažba dreva vykonala len v nevyhnutnom rozsahu na pokrytie prevádzkových nákladov.