Vyplácanie dividend za rok 2013

Výška schválenej dividendy za pasienky je 0,0028€/m2.
Dividendy za les sa nevyplácajú.
Dátum schválenia: 22.2.2014
Začiatok vyplácania dividendy: 31.5.2014
Ukončenie vyplácania dividendy: 21.2.2018

Z dôvodu nízkych cien za drevo a vysokého daňového zaťaženia sa v roku 2013 ťažba dreva vykonala len v nevyhnutnom rozsahu na pokrytie prevádzkových nákladov.