Vyplácanie dividend za rok 2012

 

  • suma výplaty dividendy za podiely podielnika na pasienkoch vo výške 0,035 € za 1 podiel vo vlastníctve podielnika ( 1/113280-tina),
  • suma výplaty dividendy za podiely podielnika na urbárskom lese vo výške 0,035 € za 1 podiel vo vlastníctve podielnika ( 1/113280-tina).

Dátum schválenia: 16.3.2013
Začiatok vyplácania dividendy: 1.6.2013
Ukončenie vyplácania dividendy: 31.12.2016