Hospodárenie spoločenstva za rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020