Hospodárenie spoločenstva za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019