Hospodárenie spoločenstva za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018