Dozorná rada UP-S

Ing. Žofia Bundzelová
predsedkyňa DR
Milan Dubec
člen DR
JUDr.Ing. Michal Mladý
člen DR