Zákon č.97/213 o pozemkových spoločenstvách platný od 1.10.2018