Výzva

Výbor žiada podielnikov, aby predkladali výboru zmeny adries a listiny o zmene majetkového podielu. Uvedené zmeny žiada za účelom správneho vedenia evidencie členov. Uvedené zmeny môžu zasielať :
  • e-mailom: kontakt@urbar-lazany.sk
  • poštou
  • alebo predkladať pri prezentácií na VZ.