OZNAM – VYPLÁCANIE DIVIDEND

Výbor Urbárskeho spoločenstva Lazany oznamuje podielnikom, že dividendy
bude vyplácať
v sobotu 25. júna 2022 od 10:00 do 14:00 hod. v kancelárii spoločenstva.