Vyplácanie dividend za rok 2016

Výška schválenej dividendy za pasienky je 0,003 €/m2.
Výška schválenej dividendy za les je 0,003 €/m2.

Dátum schválenia: 18.3.2017
Začiatok vyplácania dividendy: 29.4.2017
Ukončenie vyplácania dividendy: 17.3.2021