Oznam o vyplácaní dividend

Výbor Urbárskeho spoločenstva Lazany oznamuje podielnikom, že dividendy

bude vyplácať

v sobotu 2. októbra 2021  od 10:00  do 14:00 hod. v kancelárii spoločenstva.