Hospodárenie U-PS za rok 2017 + návrh rozpočtu 2018