Drevo na predaj

Ponuka – predaj dreva na pni

Druh ťažby – prebierka.

Spôsob značenia – žltá farba.

Ťažba je v rovinatom teréne.  Skládka pre nákladné  vozidlá a kamióny je v lese alebo na okraji lesa vo vzdialenosti  do 700 m od miesta ťažby.

Obhliadku porastu pre záujemcov zaistíme po telefonickom  dohovore. Tel: 0915 784 793

 

Cenové ponuky žiadame predložiť písomne do 30.septembra 2021  na mailovú adresu:

vojtech.sovcik@gmail.com

 

V ponuke žiadame uviesť IČO súťažiacej organizácie.

 

  • ťažbu požadujeme v komplexnom spracovaní vrátane poštipkovania konárov
  • ťažbu požadujeme aby si odberateľ zabezpečil na vlastné náklady
  • drevo v ťažbe požadujeme zaradiť nad Ø 27 cm do guľatiny

 

Cenovú ponuku žiadame preložiť v nasledovnom členení:

Druh dreviny, cena predpokladané množstvo počet kmeňov
Borovica (BO) guľatina: ………… €/m3   200 m3 150
Dub (DZ)  guľatina cm: ………… €/m3   90 m3 90
Dub (DZ)  guľatina výber nad Ø 27 cm: ………… €/m3 10 m3  
Hrab (HB) guľatina: ………… €/m3 40 m3 200
Smrek (SM) guľatina: ………… €/m3 27 m3 23
Jedľa (JD) guľatina: ………… €/m3 9 m3 12
Smrekovec (SC) guľatina: ………… €/m3 0 m3  
Čerešňa (SC) guľatina: ………… €/m3 2 m3  
Listnatá vláknina: ………… €/m3 30 m3  
Ihličnatá vláknina: ………… €/m3 20 m3  
Štiepka: ………… €/tona 20 t  

 

Cenové ponuky budú vyhodnotené postupom: ponúkaná cena za druh guľatiny (BO+SM+DZ+JD) x predpokladané množstvo m3 a ich vzájomným súčtom.

Po vyhodnotení cenových ponúk bude majiteľ rokovať s predkladateľom najlepšej ponuky o zmluve. Spoločenstvo si vyhradzuje právo zrušiť cenovú súťaž alebo vyhodnotiť ponuky za listnaté drevo a ponuky za ihličnaté drevo.

Dátum zverejnenia 10.9.2021.