Drevo na predaj

Ponuka dreva na pni

Druh ťažby – prebierka. Spôsob značenia – žltá farba.
Predpokladané množstvá a druhy sú uvedené v prílohe  Výpočet objemu dreva určeného na ťažbu
Ťažba je v rovinatom teréne. Skládka pre nákladné vozidlá a kamióny je v lese alebo na okraji lesa vo vzdialenosti do 700 m od miesta ťažby.
Obhliadku porastu pre záujemcov zaistíme po telefonickom dohovore. Tel: 0915 784 793

Cenové ponuky žiadame predložiť písomne do 30.júna 2021 na poštovú adresu spoločenstva alebo na jeho mailovú adresu.

 

  • ťažbu požadujeme v komplexnom spracovaní vrátane poštipkovania konárov
  • ťažbu požadujeme aby si odberateľ zabezpečil na vlastné náklady
  • drevo v ťažbe požadujeme zaradiť nad Ø 27 cm do guľatiny

 

Cenovú ponuku žiadame preložiť v nasledovnom členení:

Druh dreviny, cena predpokladané množstvo
Borovica (BO) guľatina: ………… €/m3   100 m3
Dub (DZ)  guľatina cm: ………… €/m3   20 m3
Dub (DZ)  guľatina výber nad Ø 27 cm: ………… €/m3 5 m3
Hrab (HB) guľatina: ………… €/m3 10 m3
Smrek (SM) guľatina: ………… €/m3 2 m3
Jedľa (JD) guľatina: ………… €/m3 2 m3
Smrekovec (SC) guľatina: ………… €/m3 2 m3
Čerešňa (SC) guľatina: ………… €/m3 2 m3
Listnatá vláknina: ………… €/m3 10 m3
Ihličnatá vláknina: ………… €/m3 20 m3
Štiepka: ………… €/m3 10 m3

 

Cenové ponuky budú vyhodnotené postupom: cena za druh dreviny x predpokladané množstvo m3 a ich súčet.

Po vyhodnotení cenových ponúk bude majiteľ rokovať s predkladateľom najlepšej ponuky o zmluve. Spoločenstvo si vyhradzuje právo zrušiť cenovú súťaž.


Dátum zverejnenia: 10.6.2021.