Zmluva o PS vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti platná od 24.3.2019