Čerpanie rozpočtu za rok 2018 a návrh rozpočtu 2019