Dozorná rada

Ing. Žofia Bundzelová

František Oboňa

JUDr.Ing. Michal Mladý